NASDAQ: SYMC 17.35 +0.20 +1.17% Volume: 460,504 May 31, 2016

Latest Investor Presentation